Sessioner for børn

Jeg hjælper børn fra 12 år til at kunne rumme og forstå det de mærker, så de lettere kan hjælpe sig selv og italesætte deres behov overfor andre, og i bund og grund opleve sig selv som et kompetent og elskeligt menneske

Mine sessioner giver barnet :

en fysisk og mental og ro

følelsen af lethed at have sluppet noget man har båret på

strategier til at opretholde et balanceret nervesystem

strategier til at sige fra

hjælp at udtrykke sig

styrket selvværd

Børn har brug for, at vi hjælper dem med at regulere deres nervesystem, når de tvivler på sig selv og bekymrer sig om livet.

Men hvad gør vi, når vores barn ikke vil tale med os? Når det trækker sig ind i sig selv og ikke er så tilnærmelig længere

Det kan føles rigtig svært at finde en vej ind til større børn, da de kan virke afvisende overfor os, når vi stiller vores omsorg til rådighed

Som forældre kan det være så frustrerende ikke, at vide hvordan vi hjælper dem bedst. Vi har ofte mange spørgsmål, men vores spørgsmål lader til skubbe barnet længere væk fra os

Barnet lukker sig inde i sig selv og det skaber utryghed og kan gå udover barnets selvværd

“Hvorfor” – spørgsmål lukker ofte nervesystemet yderligere ned fordi barnet ikke har et svar. Vores spørgsmål kan skabe yderligere pres og en oplevelse af ikke at blive forstået af de voksne

I mine sessioner hjælper jeg først og fremmest barnets nervesystem med at finde ro, sådan så der er et bedre udgangspunkt for at arbejde med det, barnet tumler med og har svært ved at sætte ord på. I sessionen guider jeg barnet med at mærke kroppen – mærke sig selv. Jeg er god til at læse barnet og kan følge barnets tempo. Dette skaber en tillid, fordi barnet føler sig mødt, set og forstået.

Herfra italesætter jeg det, jeg mærker er relevant på dagen og oftest sker der det, at barnet helt naturligt begynder at respondere på emnet. Der er nu skabt et trygt rum hvor krop, tanker og følelser hænger sammen, og hvor der er mulighed for at barnet kan tage imod hjælp, støtte og guidning

Hvordan foregår et forløb?

Inden en session har jeg en samtale med forælderen om barnets situation/ udfordringer. I samtalen giver jeg forælderen et overblik over, hvad jeg tænker vil være givtigt for barnet lige nu, og hvad der vil gavne forældre/ barn kommunikationen.

I mine sessioner anbefaler jeg, at en forældre er tilstede i rummet, da den måde jeg arbejder på er helhedsorienteret og ikke kan frakobles af resten af familien. Dette kan også aftales fra gang til gang.

Udover at give barnet redskaber til at kunne finde ro, vejleder jeg også forældrene i, hvordan barnet støttes bedst muligt lige nu og hvilke ændringer, der støtter op om barnets trivsel. De fleste forældre oplever, at de, derudover, får en større forståelse af sig selv med fra sessionerne

Antal sessioner og hyppighed variere fra barn til barn. Typisk vil de første sessioner ligge ca. hver anden uge.

Pris pr. session 950, –