Sessioner for børn

fra 12 år

Når børn ikke trives, er de selv meget bekymrede og bange for, om de er normale – eller om der er noget alvorligt galt med dem. Det kan blive en ond cirkel, hvor barnet bliver misforstået, og derved bekræftes i ikke at være klog nok til at mestre de udfordringer, som barnet står i

Jeg hjælper børn fra 12 år til at kunne rumme og forstå, det de mærker, så de lettere kan hjælpe sig selv og italesætte deres behov overfor andre, og i bund og grund opleve sig selv som et kompetent og elskeligt menneske.

Børn har svært ved at finde trøst og ro ved ord alene

Børn har brug for, at vi voksne hjælper dem med at regulere deres nervesystem, når de tvivler på sig selv og bekymrer sig om livet.

Det kan føles rigtig svært at finde en vej ind til større børn, da de kan virke afvisende overfor os, når vi stiller vores omsorg til rådighed. Desværre kan vores spørgsmål og velmenende ord gøre, at barnet trækker sig mere ind i sig selv, fordi det vækker ubehag i barnet, når det ikke kan svare på, hvad der er galt eller hvorfor det har det, som det har.

Trøstende sætninger som

“det skal du ikke være ked af eller det skal du ikke være bange for”

kan af barnet opfattes som om, at det at være ked af det eller bange er forkerte følelser, som barnet ikke må have. Det kan give en selvopfattelse af: jeg er nok forkert – ikke rask – ikke normal?

“Hvorfor” – spørgsmål lukker ofte nervesystemet ned, fordi barnet ikke har et svar. Vores spørgsmål kan skabe yderligere pres og en oplevelse af ikke at blive forstået af de voksne

Når vi mærker tryghed i kroppen, tør vi arbejde med det, der er svært

I mine sessioner hjælper jeg først og fremmest barnets nervesystem med at finde ro, sådan så der er et bedre udgangspunkt for at arbejde med det, barnet tumler med og har svært ved at sætte ord på. I sessionen guider jeg barnet til at mærke kroppen – mærke sig selv. Jeg er god til at læse barnet og kan følge barnets tempo. Dette skaber en tillid, fordi barnet føler sig mødt, set og forstået og tager presset fra barnets skuldre.

Herfra italesætter jeg det, jeg mærker er relevant på dagen og oftest sker der det, at barnet helt naturligt begynder at respondere på emnet. Der er nu skabt et trygt rum hvor krop, tanker og følelser hænger sammen, og hvor der er mulighed for, at barnet kan tage imod hjælp, støtte og guidning, fordi barnet får en oplevelse af at være “normal”, og at det ikke er farligt, det der foregår på indersiden

Mine sessioner giver barnet :

en fysisk og mental og ro

følelsen af lethed at have sluppet noget man har båret på

strategier til at opretholde et balanceret nervesystem

strategier til at sige fra

hjælp at udtrykke sig

styrket selvværd

Hvordan foregår et forløb?

Inden en session har jeg en samtale med forælderen om barnets situation/ udfordringer. I samtalen giver jeg forælderen et overblik over, hvad jeg tænker vil være givtigt for barnet lige nu, og hvad der vil gavne forældre/ barn kommunikationen.

I mine sessioner anbefaler jeg, at en forældre er tilstede i rummet, da den måde jeg arbejder på er helhedsorienteret og ikke kan frakobles resten af familien. Dette kan også aftales fra gang til gang.

Udover at give barnet redskaber til at kunne finde ro, vejleder jeg også forældrene i, hvordan barnet støttes bedst muligt lige nu og hvilke ændringer, der støtter op om barnets trivsel. De fleste forældre oplever, at de, derudover, får en større forståelse af sig selv med fra sessionerne

Udfordringer som jeg hjælper børn med

lavt selvværd – grænsesætning – angst – bekymring – tankemylder

mærke sig selv, sine egne behov og kunne udtrykke dem

at være barn i en familie, der er skilt, skolevægring, sorg, mobning

hovedpine – mavesmerter – muskelsmerter – ondt i ryg/ nakke

Forældre fortæller om deres børns sessioner

Mor fortæller: Tina kan det, der er så utroligt svært at sætte ord på, men som er så værdifuldt at jeg/vi under alle, mistrivsel eller ej, at komme under Tinas kyndige behandling! Tinas måde at møde min datter på 13 år i mistrivsel, har gjort en verden til forskel for min datter og os! Tina gjorde min datter i stand til at mærke sig selv, i stand til at hjælpe sig selv med redskaber som er brugbare i hverdagen, og hun mødte min datter på en så respektfuld måde, at min datter var tryg fra første møde, hvilket ikke var givet. Tina er en vi i dag tit nævner som værende min datters ekspert på kroppen, følelser og vejrtrækningen og drøfter hvilke gode råd Tina har fyldt min datter op med, som kan benyttes i en givende situation! Det der er svært at sætte ord på er ikke Tina, og det hun formår, for hun er vanvittig dygtig, men hvordan gør hun det? Der er ingen tvivl, det hun kan virker! Og min datter siger efter hver eneste behandling og altid med et kæmpe smil og en anelse forvirring i stemmen, “Hvor er det VILDT det Tina kan,” når hun igen forlader klinikken med en helt ny, lettere og nærmeste svævende version af sin egen krop! En version som hun inden, hun startede til behandling, ikke vidste fandtes fordi mistrivslen, angsten og sårbarheden overtog. Hun kendte kun en presset krop, der gjorde ondt og var svær at være i, men nu ved hun at hendes egen krop findes med hjælp fra Tina. Tina har fået min datter til at holde af sin egen krop, trække vejret dybt, når det er svært og tro på sig selv og sin egen styrke! Tina har gjort en verden til forskel! Kæmpe stor tak og anbefaling herfra! // Marie mor til datter på 13 år i mistrivsel

Forældre fortæller:

“Vi opsøgte Tina fordi vi har en datter på 13 år, der har et meget sensitivt sind og derfor føler og mærker alle omkring sig meget stærkt. Vores datter manglede et sprog for det hun mærkede og fornemmede inde i og hun manglede værktøjer til at håndtere sine følelser. Konsekvensen var en pige, der udviklede skolevægring, eksperimenterede med selvskade og havde selvmordstanker. Tina har været livsforandrende for vores datter, der nu har fået værktøjer til at mestre sin følsomhed og sin hverdag. Vores datter har genfundet glæden, lysten til at gå i skole, til at være social, men vigtigst af alt kan hun nu mærke sine grænser og kan sige til og fra, så hun ikke længere mister fodfæste. Tina har samtidig givet os som forældre værktøjer til bedre at kunne støtte vores datter og til at kunne kommunikere med hende. Tina er vanvittig dygtigt og meget empatisk, og det er rørende at tænke tilbage på den proces hun har støttet vores datter igennem og vi er hende dybt taknemmelige.”

En mor fortæller: “I februar 2021 så jeg tilfældigt et af Tinas meget personlige Facebook opslag. Jeg tænkte straks, at Tina ramte spot on på stort set samtlige punkter og følelser for vores 13 årige datter Caroline, der i den grad kæmper med manglende selvværd. Corona- nedlukning af skoler og fritidsaktiviteter har heller ikke hjulpet i positiv retning med selvværdet. Vores datter var ikke bange for at blive syg af Corona, men hun var bange for at smitte nogen, som kunne blive alvorlig syg eller dø af det. Dette bevirkede at Caroline isolerede sig mere og mere på sit eget værelse. Jeg kontaktede Tina og vi havde en rigtig god snak i telefonen. Efterfølgende mødtes vi med Tina. Caroline var fra første møde med Tina meget begejstret for Tinas rolige og behagelige sind. Tina taler og fortæller i et sprog, som en teenager kan forstå. Caroline har fået nogle gode øvelser, som hun kan lave derhjemme. Tina er enormt god til at mærke lige præcis, hvilke behov og følelser Caroline har, som Caroline ikke selv kan sætte ord på. Tina har på kort tid formået at vende Carolines sind til igen at være glad og positiv”.

2024