Privatlivspolitik

Jeg har tavshedspligt. Jeg udviser stor diskretion både til mine klienter, samt alle jeg kommunikerer med digitalt. Jeg deler ikke personfølsomme oplysninger.

Med EUs persondataforordning General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, som indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. Jeg har udarbejdet en privatlivspolitik samt en handlingsplan for at håndtere persondata. Det har vi gjort udefra GDPR-retningslinjer og databehandleraftaler med vores tjenesteudbydere.

Om de foreligger hos mig analogt eller digitalt, sørger jeg for at opbevare data forsvarligt og utilgængeligt for andre.

Dine kontaktoplysninger bruges kun til at kontakte dig i forbindelse med ønsket behandling.

Dataansvar

Som kropsterapeutisk virksomhed har jeg pligt til at føre journal efter dine behandlinger, så det står noteret hvilke skader/smerter/lidelser du er kommet for at få hjælp til, og hvordan behandlingerne i dén henseende skrider frem. Dette kategoriseres som personfølsomme oplysninger. Deling af informationer om dig og eventuelle helbredsmæssige forhold vil kun ske med dit samtykke,

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe du er klient her mig, eller så længe det er påkrævet af hensyn til afregning og bogføring.

Du har til enhver tid krav på at få indsigt i de personoplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Tina Hemmeløff