Modulernes indhold

Lær at leve livet lettere

Modulernes indhold

Modul 1:

At være sin egen førstehjælper

For at kunne skabe et lettere liv skal vi først og fremmest vide, hvordan vi selv genopretter tryghed, når vores følelser og tanker giver os fysisk og mental uro. Vores åndedræt er en hovednøgle til at berolige vores nervesystem og er din allerbedste førstehjælper, når du mærker utryghed.

I dette modul får du fundamentet til selvhjælpsrutiner, der skaber kontakt til din krop. Du lærer sammenhængen mellem ro, nærvær og fokus og din dybe vejrtrækning. Du lærer, hvordan du dæmper dine tanker og følelser, når du bliver utryg. Derved giver du dig selv en kæmpe støtte og omsorg og det bliver lettere at holde dit fokus på processen. Fremfor alt opbygger du tillid til, at du kan handle, hvis frygt og utryghed skulle dukke op.

Modul 2:

Måden jeg passer på mig selv

Måden vi drager omsorg for os selv på fortæller noget om de rollemodeller/ omsorgsgivere vi har haft i vores barndom. Børn er afhængige af at nogen vil drage omsorg for dem, og bliver de i tvivl om deres tilknytning, til de voksne, er stærk nok, bliver de bange og utrygge.

Er vi, som børn, usikre på om de voksne stadig vil kunne lide os, hvis vi er på en bestemt måde, stopper vi med at lytte til vores egne fornemmelser og lyst, af frygt for at miste omsorgen. Det skaber ubevidste overbevisninger om os selv og vores værd, som vi kan have med os hele livet, hvis ikke vi finder ud af, hvad der trigger vores frygt og tryghedsfølelse

Eksempel: hvis det har været forbundet med stor utryghed at sige fra – have en mening, så kan vi som voksne

 • undgå konflikter
 • have svært ved at sætte grænser
 • svært ved at træffe beslutninger
 • påvirkes af andres mening
 • svært ved at mærke sin egen lyst og sit behov

Det kan skabe et liv hvor vi er på overarbejde i alle vores relationer og samtykker i noget der ikke er sundt eller rart. Det er ikke fordi vi er dumme- men fordi vi (ubevidst) passer på os selv og vil sikre at ingen forlader os.

I dette modul arbejder vi kærligt og omsorgsfuldt med den måde du, ind til nu, har passet på dig selv

Modul 3:

At forstå det jeg mærker

I dette modul lægges fundamentet til, at du kan begynde trygt at vælge det lette, kærlige og omsorgsfulde – trods overbevisningerne fra din fortid. Modul 1 og 2 bliver bundet sammen, så du herfra øver dig i at lytte ind af, mærker dine kropssignaler, når dit nervesystem bliver aktiveret og gerne vil tage din opmærksomhed væk fra dit fokus på at leve lettere. Du begynder at kunne iagttage dine tanker og følelser uden at handle på dem. (hvilken følelse du forsøger at undgå/ kontrollere?)

Modul 4:

Hvad er det, jeg ønsker mig?

I dette modul stiller du skarpt på det, du gerne vil have skal være lettere i dit liv

 • Hvordan vil føles det inden i dig?
 • Hvad er det du kan, når du er der?
 • Hvordan vil det påvirke dine øvrige livsområder?
 • Er der nogle i din relationer der ikke ønsker at du laver om på dit liv?

Modul 5:

Hvem er jeg?

Der kun 1 af dig i verden- derfor er du unik. Hvis du ikke var her, ville der mangle en brik til at fylde det ud, som du bibringer til verden. I modulet finder du ud af hvilket unikt aftryk, du sætter ved at være dig – igennem dine kvaliteter, særlige styrker og værdier- og hvordan din unikhed kan træde endnu mere i karakter.

Modul 6:

At være min egen allerbedste ven

I dette moduler sætter du dine erkendelser og ønsker på skinner.

Når kender os selv og kan se kærligt og accepterende på den måde vi nu en gang fungere på:  

 • farer vi ikke vild i andres meninger, værdier og begrænsninger
 • ved vi, hvordan vi holder kontakten og nærværet til os selv indefra – også når vi bliver utrygge, i tvivl, bange, presset, kede af det, alene etc.
 • kan vi træffe valg ud fra vores værdier, kvaliteter og styrker
 • bliver vores omsorg for andre ubetinget – vi vil ikke have noget igen. Kærlighed opleves ren og energigivende – fremfor drænende og styret af frygten for at miste  

Din intention – dit liv bliver fokuseret og meningsgivende fordi dine valg er integreret med hele dig

 • Tanke
 • Følelser
 • Krop
 • Adfærd

Overvejer du, om forløbet er noget for dig?