Lær at leve livet lettere

8 ugers forløb i livstryghed

Jeg har lavet dette omsorgsfulde forløb, til dig, der gerne vil ind til kernen af de strategier, der indtil nu har kendetegnet dit liv og som er klar til kærligt og respektfuldt at arbejde med konkret viden og redskaber, du trin for trin kan omsætte til praksis, så du kan blive din egen allerstærkeste støtte, når du udfordres af livet.

Forløbet er til dig:

 • der gerne vil forebygge stress, har udviklet angst eller har haft en depression
 • der er i tvivl om, du kan blive ved med at holde til dine livsvilkår
 • der gerne vil slippe frygt, bekymring og tvivl og i stedet være styret af tillid og lyst
 • der er træt af bestemte situationer bliver ved med at gentage sig i dit liv, selvom du for søger at undgå, netop, dem
 • der gerne vil navigere dit liv ud fra dine værdier, dine kvaliteter og styrker og i mindre grad af andres behov, meninger og historie

Forløbet arbejder på den måde, at du følger stærke læringsmoduler, der støttes op af samtaler med mig online eller i klinikken i Vanløse. Forløbet guider dig indtil kernen af de strategier, der indtil nu har kendetegnet dit liv. Du lærer hvordan du med kontakt til din krop, kan finde ro og forståelse i dine tanker og følelser og herfra få nye handlemuligheder der er styret af overblik og din lyst.

Du kommer til arbejde kærligt og respektfuldt med konkret viden og redskaber, du trin for trin kan omsætte til praksis.

Kan du genkende følgende tanker:

“Hvordan skal jeg komme igennem dagen- det virker uoverskueligt”

“Kan jeg holde til livet? Hvorfor kan jeg ikke magte det samme som de andre”

“Jeg aner ikke hvordan jeg skal hjælpe mig selv – jeg har fået lidt hjælp, men det er som om løsningerne ikke når helt ind til kernen af min udfordring”

“Jeg føler jeg svigter dem jeg holder af og kan blive rigtig bange for at min situation påvirker mine børn, min partner, min familie og venner”

“Jeg kan have svært ved at mærke, hvem jeg egentlig er inde bag min stress, min angst eller depression – det gør mig ked af det”

“Jeg føler mig presset og vil gerne gøre noget for at få det bedre og samtidigt bliver jeg helt magtesløs ved tanken og aner ikke hvad løsningen skal være”

Forløbet arbejder kropsterapeutisk – hvor du lære at forstå og lytte din kropssignaler og forbinde dem med dine tanker og følelser. På den måde får du et stærk redskab til at kunne iagttage dig selv fremfor at reagere på dine tanker og følelser og klogt håndtere det din hjerne og dit nervesystem tolker som en potentiel trussel. Det giver dig ressourcer og energi til at kunne leve fremfor at overleve.

Forløbet indeholder:

 • 8 sessioner med mig (online eller på klinikken i Vanløse)

Her går vi kærligt og omsorgsfuldt i dybden med det der fylder, gør ondt og spænder ben for, at du kan leve lettere. Jeg støtter og guider dig til at finde sammenhæng mellem dine ubevidste overbevisninger og de strategier, der indtil nu har kendetegnet dit liv. Jeg hjælper dig til at holde fokus på din proces, så du trygt kan arbejde med modulerne i forløbet, der hvor du er. Samtalerne er á 75 minutters varighed pr. gang

 • 6 læringsmoduler

der trin for trin guider og støtter dig til at kunne

 • rumme dine tanker, følelser og skabe kontakt til din krop
 • få en kærlig og omsorgsfuld forståelse for dig selv
 • sætte fokus på den lethed, du ønsker dig
 • lave din unikke strategi til at få det
 • Omsorgsfuldt overblik

Efter hver session modtager du en mail, med de hovedelementer vi har berørt i dagens samtale og en oversigt over, hvor du er lige nu, og hvad dit næste naturlige skridt er.

 • Kontakt i mellem sessionerne

For at vi trygt kan blive i arbejdet og processen med os selv, er det helt afgørende, at vi ikke føler os alene. Derfor står jeg til rådighed på mail og sms i mellem vores samtaler, når du har brug for det.

Pris: 6.400, – (normalpris 8.600,-). Beløbet kan betales af 2 rater, hvis dette ønskes.

Skal vi tage en snak ? Book en gratis samtale > JA TAK <

Forløbet giver dig:

 • En tryg og helende oplevelse med at blive set, hørt og hjulpet med udgangspunkt i det hele og komplette menneske, du er.
 • Erfaring og rutine med hvordan du med simple teknikker får ro og fokus – trods angst, bekymring, pres
 • Kropskontakt- så du ved, hvad du mærker og hvornår du mærker det og hvordan du skal agere i situationen
 • Erfaring med at opleve og mærke det meningsfyldte for dig
 • Din egen stærke strategi til at kunne leve lettere med større omsorg for dig selv – trods dine udfordringer
 • Tillid til at du er eksperten i dit eget liv – trods andres mening og følelser  

Modulernes indhold:

Modul 1: At være sin egen førstehjælper

For at kunne skabe et lettere liv skal vi først og fremmest vide, hvordan vi selv genopretter tryghed, når vores følelser og tanker giver os fysisk og mental uro. Vores åndedræt er en hovednøgle til at berolige vores nervesystem og er din allerbedste førstehjælper, når du mærker utryghed.

I dette modul får du fundamentet til selvhjælpsrutiner, der skaber kontakt til din krop. Du lærer sammenhængen mellem ro, nærvær og fokus og din dybe vejrtrækning. Du lærer, hvordan du dæmper dine tanker og følelser, når du bliver utryg. Derved giver du dig selv en kæmpe støtte og omsorg og det bliver lettere at holde dit fokus på processen. Fremfor alt opbygger du tillid til, at du kan handle, hvis frygt og utryghed skulle dukke op.

Modul 2: Måden jeg passer på mig selv

Måden vi drager omsorg for os selv på fortæller noget om de rollemodeller/ omsorgsgivere vi har haft i vores barndom. Børn er afhængige af at nogen vil drage omsorg for dem, og bliver de i tvivl om deres tilknytning, til de voksne, er stærk nok, bliver de bange og utrygge.

Er vi, som børn, usikre på om de voksne stadig vil kunne lide os, hvis vi er på en bestemt måde, stopper vi med at lytte til vores egne fornemmelser og lyst, af frygt for at miste omsorgen. Det skaber ubevidste overbevisninger om os selv og vores værd, som vi kan have med os hele livet, hvis ikke vi finder ud af, hvad der trigger vores frygt og tryghedsfølelse

Eksempel: hvis det har været forbundet med stor utryghed at sige fra – have en mening, så kan vi som voksne

 • have svært ved konflikter
 • have svært ved at sætte grænser
 • svært ved at træffe beslutninger
 • påvirkes af andres mening
 • svært ved at mærke sin egen lyst og sit behov

Det kan skabe et liv, hvor vi er på overarbejde i alle vores relationer og samtykker i noget der ikke er sundt eller rart. Det er ikke fordi vi er dumme- men fordi vi (ubevidst) passer på os selv og vil sikre at ingen forlader os.

I dette modul arbejder vi kærligt og omsorgsfuldt med den måde du, ind til nu, har passet på dig selv

Modul 3: At forstå det jeg mærker

I dette modul lægges fundamentet til, at du kan begynde trygt at vælge det lette, kærlige og omsorgsfulde – trods overbevisningerne fra din fortid. Modul 1 og 2 bliver bundet sammen, så du herfra øver dig i at lytte ind af, mærker dine kropssignaler, når dit nervesystem bliver aktiveret og gerne vil tage din opmærksomhed væk fra dit fokus på at leve lettere. Du begynder at kunne iagttage dine tanker og følelser uden at handle på dem. (hvilken følelse du forsøger at undgå/ kontrollere?)

Modul 4: Hvad er det jeg ønsker mig?

I dette modul stiller du skarpt på det, du gerne vil have skal være lettere i dit liv

 • Hvordan vil føles det inden i dig?
 • Hvad er det du kan, når du er der?
 • Hvordan vil det påvirke dine øvrige livsområder?
 • Er der nogle i din relationer der ikke ønsker at du laver om på dit liv?

Modul 5: Hvem er jeg?

Der kun 1 af dig i verden- derfor er du unik. Hvis du ikke var her, ville der mangle en brik til at fylde det ud, som du bibringer til verden. I modulet finder du ud af hvilket unikt aftryk, du sætter ved at være dig – igennem dine kvaliteter, særlige styrker og værdier- og hvordan din unikhed kan træde endnu mere i karakter.

Modul 6: At være min egen allerbedste ven

I dette modul sætter du dine erkendelser og ønsker på skinner.

Når vi kender os selv og kan se kærligt og accepterende på den måde, vi nu en gang fungerer på: 

 • farer vi ikke vild i andres meninger, værdier og begrænsninger
 • ved vi, hvordan vi holder kontakten og nærværet til os selv indefra – også når vi bliver utrygge, i tvivl, bange, presset, kede af det, alene etc.
 • kan vi træffe kloge valg ud fra vores værdier, kvaliteter og styrker
 • bliver vores omsorg for andre ubetinget – vi vil ikke have noget igen. Kærlighed opleves ren og energigivende – fremfor drænende og styret af frygten for at miste 

Din intention – dit liv bliver fokuseret og meningsgivende fordi dine valg er integreret med hele dig

 • Tanke
 • Følelser
 • Krop
 • Adfærd

Skal vi tage en snak?

Book din GRATIS samtale her: >Ja tak!<

Lær at leve livet lettere